Posts Tagged ‘pattern poetry’

Strange New Alchemy

June 26, 2017

 

Strange New Alchemy by Vera Lisa Smetzer

 

Copyright 2017 by Alvera Lisa Smetzer

Advertisements